Duyurular

...

Bağıl Değerlendirme Sisteminde Yarıyıl sonu / Yıl sonu Sınav Notu Alt Limiti ve Ham Başarı Puanı değişikliği

2018 – 2019 güz yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere;

Fakültemizde öğrenim ve öğrenci kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; Çukurova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi 10. Maddesinde geçen “Her iki değerlendirme sisteminde de yarıyıl içi/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın öğrencilerin başarı notunun hesaplanabilmesi için Yarıyılsonu/Yılsonu/Bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 30 almaları gerekir “ ifadesinin aynı maddede geçen “Bir birimde uygulanacak bu alt sınır, ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir” ifadesi kapsamında Fakültemiz öğrencileri için “Her iki değerlendirme sisteminde de yarıyıl içi/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın öğrencilerin başarı notunun hesaplanabilmesi için Yarıyılsonu / Yılsonu / Bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 40 almaları gerekir” şeklinde ve yine aynı yönergenin 15. Maddesinde geçen “HBN 35’in altında kalan ve/veya Yarıyılsonu/Yılsonu/Bütünleme sınavına hakkı olduğu halde girmeyen yada devamsızlık nedeni ile giremeyen öğrencilerin notları BDS’ ndeki hesaplamaya dahil edilemez” ifadesinin yine aynı maddede geçen “ Bir birimde uygulanacak bu alt sınır, ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir” ifadesi kapsamında “HBN 45 ‘in altında kalan ve/veya Yarıyılsonu/Yılsonu/Bütünleme sınavına hakkı olduğu halde girmeyen yada devamsızlık nedeni ile giremeyen öğrencilerin notları BDS’ ndeki hesaplamaya