Kurumsal Memnuniyet Anketi

Üniversitemiz akademik ve idari personeline, öğrencileri ile mezunlarına yönelik aşağıda yer alan ilgili bağlantılar üzerinden ulaşılabilecek anketler, kurumsal memnuniyet durumunun saptanması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu anketlerin gerçeğe ve en uygun şekilde yapılması üniversitemiz için büyük önem arz etmektedir.

 

Anket Bağlantıları: