Hedefler

 

 

AMAÇLARIMIZ

HEDEFLERİMİZ

 

 

 

A1. Nitelikli bilgi üreterek yenilikçi ürün, süreçler ve hizmet üretimini sağlamak

H.1.1: Öğretim üyesi başına düşen toplam nitelikli yayın sayısını her yıl %3 artırmak.

H1.2: Ulusal ve uluslararası işbirlikli proje sayısını 2023 yılı sonuna kadar her yıl %5 artırmak.

H1.3: Lisansüstü tezlerinden yapılmış nitelikli yayın sayısını 2023 yılı sonuna kadar her yıl %10 artırmak.

H1.4: Öğretim üyesi başına patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısını artırmak.

 

 

 

A2.Çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu, yenilikçi, girişimci, üretken, sorgulayan insan gücünü yetiştirmek için eğitimin niteliğini geliştirmek

H.2.1: Lisans eğitim programlarını ulusal ve uluslararası ölçekte toplumun ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 2023 yılı sonuna kadar katılımcı bir anlayışla sürekli geliştirmek.

H2.2: Düşünme becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış, mesleğinde iyi yetişmiş insan gücü yetiştirmek.

H2.3: Öğretim elemanlarının, 2023 yılı sonuna kadar eğitim becerilerini geliştirme eğitimini almasını sağlamak.

H2.4: Yüzdelik başarı dilimi yüksek öğrencilerin Fakültemizi tercih etme oranını artırmak.

 

A3. Fakültemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak

H3.1: Fakültemizin bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak.

H3.2: Üniversitemizce sunulan eğitim, sertifika programlarından yararlanma düzeyini artırmak.

H3.3: Topluma hizmet projelerini artırmak ve uluslararası niteliklerini geliştirmek.

H3.4: Fakültemizin mezunları ile ilişkisini artırmak.

 

A4.Üniversitenin girişimci yapısını, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi çerçevesinde geliştirmek

H4.1. .Fakültemizde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırmak.

H4.2. Fakültemizde girişimcilik ve yenilikçilik alanında ekonomik katkıyı sağlamak.

H4.3. Fakültemizde girişimcilik ve yenilikçilik alanında işbirliği ve etkileşimi geliştirmek.

 

A5.Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

H5.1: İdari personelin niteliğini artırmak.

H5.2: Eğitim – öğretim ve çalışma alanlarını iyileştirmek.

H5.3: Bilişim olanaklarını geliştirmek.

H5.4: Fakültemizin mali kaynaklarını artırmak.