İletişim

Dekan

Prof.Dr. Salih KAFKAS
Telefon :(90) (322) 338 63 59
Faks :(90) (322) 338 63 64
Dekan : 2101
Özel Kalem :2102

 

Dekan Yardımcıları

Prof.Dr. Hakan ÖZKAN
Prof.Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Telefon : +(90) (322) 338 66 36

Dekan Yardımcılığı Sekreter :2103

sekreterzf@cu.edu.tr

 

DEKANLIK BÜROLARININ TELEFON NUMARALARI

Santral :(90) (322) 338 60 84 – 88

Dekan Yardımcısı : 2142
Fakülte Sekreteri : 2104
İdare Amirliği : 2111
Tahakkuk : 2110
Satınalma : 2107
Ayniyat Levazım : 2108-2140
Öğrenci İşleri : 2112 ogrencizf@mail.cu.edu.tr
Yazı İşleri : 2113
Personel Bürosu : 2114 ozlukzf@cu.edu.tr
Yayın Bürosu : 2119-2115 yayinzf@cu.edu.tr
Ofset Atelyesi : 2109
Kurul Memurluğu : 2126 kurulzf@cu.edu.tr
BAP-BÜP Bürosu : 2116
Çay Odası : 2122
Şoförler Odası : 2123
İ.Akif Kansu Toplantı Salonu : 2361

 

Bölüm Mailleri

Bahçe bitkileri Bölümü bahce@mail.cu.edu.tr
Bitki Koruma Bölümü bitkikoruma1@cu.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü cuzfgida@cukurova.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü peyzaj@cu.edu.tr
Tarla Bitkileri Bölümü zftbsk@mail.cu.edu.tr
Tarım Makinaları Bölümü tarmak@cu.edu.tr
Tarım Ekonomisi Bölümü tebsekreterlik@cu.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü zftoprak@cu.edu.tr
TYS Bölümü btys@cu.edu.tr
Zootekni Bölümü zootekni@cu.edu.tr

 


Yazışma Adresi
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Sarıçam – ADANA