Duyurular

...

Bağıl Değerlendirme Başarı Notu

 

 

Fakültemizde öğrenim ve öğrenci kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; Çukurova Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi 10. Maddesinde geçen “Her iki değerlendirme sisteminde de yarıyıl içi/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın öğrencilerin başarı notunun hesaplanabilmesi için Yarıyılsonu/Yılsonu/Bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 30 almaları gerekir “ifadesinin aynı maddede geçen “Bir birimde uygulanacak bu alt sınır, ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir” ifadesi kapsamında Fakültemiz öğrencileri için “Her iki değerlendirme sisteminde de yarıyıl içi/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın öğrencilerin başarı notunun hesaplanabilmesi için Yarıyılsonu / Yılsonu / Bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 40 almaları gerekir” şeklinde ve yine aynı yönergenin 15.Maddesinde geçen “HBN 35’in altında kalan ve/veya Yarıyılsonu/Yılsonu/Bütünleme sınavına hakkı olduğu halde girmeyen yada devamsızlık nedeni ile giremeyen öğrencilerin notları BDS’ ndeki hesaplamaya dahil edilemez” ifadesinin yine aynı maddede geçen “ Bir birimde uygulanacak bu alt sınır, ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir” ifadesi kapsamında “HBN 45 ‘in altında kalan ve/veya Yarıyılsonu/Yılsonu/Bütünleme sınavına hakkı olduğu halde girmeyen yada devamsızlık nedeni ile giremeyen öğrencilerin notları BDS’ ndeki hesaplamaya dahil edilmez” şeklinde değiştirilmiştir.