Haberler

...

Genç Çiftçi Akademisi

Ziraat Bankası tarafından Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile geliştirilen “Genç Çiftçi Akademisi” tanıtımı ve imza törenini 11 Aralık 2018 günü gerçekleşmiştir.

Ülkemizde, toplumumuzun temel ihtiyaçlarını karşılayan, geniş istihdam yaratan, sanayiye hammadde sağlayan, önemli ihracaat ürünü yetiştiren ve ülkeye döviz getiren milli ekonomimizin temel sektörlerinin en başında tarım gelmektedirBu yönüyle ele alındığında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda kalkınmanın hala ana sektörünün tarım olduğu görülmektedir. Türkiye’de kırsaldan kente göç, 1950’li yıllarda sanayi devrimi ile başlamış olup hala devam etmektedir. Son 10 yılda kırsal nüfus yüzde 30.98’den yüzde 25.64’e düşmüştür. Yaşanan göç, tarımsal üretimde çalışacak genç işgücünün azalması, tarımda üretim ve verimin düşmesi, kırsal yoksulluğun artması gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Kırsal nüfusu kaybetmenin önemli bir sorun olduğunu, kent ve kır arasındaki ekonomik ve sosyal farkların bir an önce giderilmesi için özellikle tarımsal projeler geliştirmek ve tarımsal üretim bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye 31.7 yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en genç ülkelerinden olmasına karşın, özellikle genç nüfusun kırsaldan kente yönelmesiyle tarımda istihdam edilen genç nüfus azalmış, tarımda istihdam yaş ortalaması 52 yaşına yükselmiştir. Yani genç ülkeyi yaşlılar doyurmaktadır.

Tarımda gençleşme ile bu süreci tersine döndürmek mümkün. Üstelik yeni neslin teknolojik gelişmelere olan hakimiyeti tarımın profilini yükseltip verimi arttıracak bir faktördür. Yeni yetişen, risk alabilecek, bu teknolojileri kullanacak genç nesillerin bu alana ilgi göstermesi gerekiyor.

Ziraat Fakültemiz, çağdaş ve teknik ziraat eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip olup uluslararası arenada aranılır nitelikte Ziraat Mühendisleri yetiştirmektedir. Ancak özellikle Hayvancılık işletmeleri, Ziraat Mühendisi ve İşçi arasında çalışacak  kalifiye insan gücü bulmakta zorlanmaktadır. Bu gereksinimi karşılamak ve gençleri tarım sektörüne yönlendirmek için bu projenin ilk aşamasında “Büyükbaş Süt Hayvancılığı” konusunda 20’şer kişilik farklı kesimlerden katılımcılara 5 hafta teori, 3 hafta staj olmak üzere toplam 8 haftalık eğitim verilecektir. Biz de üniversite olarak bu yöndeki sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor ve destekliyoruz. Ziraat Fakültemizin 50 yıllık bilgi ve teknolojik birikimi vardır.  Bu tecrübemizi tarımsal alanda en doğru şekilde toplumsal gelişimimize ve ülke ekonomimize yarar sağlayacak şekilde kullanmak ve aktarmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen “Genç Çiftçi Akademisi” programına destek vermekten ve gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

“Genç Çiftçi Akademisi” projesi gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmenin yanı sıra girişimcilik bilincini kazandırmak amacını taşıyan, banka, üniversite ve kamu-özel sektör işbirliğine dayanan önemli bir projedir. Böylesine önemli projenin Çukurova Bölgesinde ve Çukurova Üniversitesinde uygulanıyor olması bizleri çok mutlu etmiştir.

Tarımda sürdürülebilirliğin başaktörü, artık genç çiftçiler olmalıdır. Bu farkındalıkla, son yıllarda Kırsal Kalkınma, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Özel Sektör “Genç Çiftçi” hedefli birçok uygulama ve destek başlatılmıştır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk milli ekonominin temeli ziraattir demişti. Üreten insanın başımızın üzerinde yeri var. Burada üretimi teşvik etmek için çok güzel bir çalışma vardır. Gençlerimizin tarımın önemli konularında eğitilmesi ve tarım sektöründe yer alabilmesi için her türlü akademik desteği vereceğiz.

Bu protokol ile ülkeye nitelikli istihdam sağlamaktan Çukurova Üniversitesi ailesi olarak bahtiyar olacağız.

Bu işbirliğinin tüm gençlerimize, milletimize ve ülkemiz tarımına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

 

Başvuru için tıklayınız