Duyurular

...

Fakültemiz Gıda Mühendisliği programı 01 Temmuz 2020 itibarıyla MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 01.05.2020-30.09.2022 tarihleri arasında akredite edildi.

 

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, sahip olduğu güçlü akademik kadrosu ve laboratuvar alt yapısı sayesinde iyi nitelikte mezun veren, sanayi problemlerinin çözümüne ürettiği projeler ile katkı sağlayan, bitkisel ve hayvansal hammaddelerin işlenmesi ile artı değeri yüksek ürünleri geliştiren, toplumun kaliteli ve güvenli gıdaya erişimi konusunda katkıları olan bölgemizin ve ülkemizin önemli mühendislik programlarından biri.

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren İntörn Mühendislik Eğitimine Başlandı

Eğitim-öğretim ve araştırmada kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren iş yeri uygulamalı eğitimine (İntörn Mühendislik) başlayan ÇÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ayrıca, ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmanın yanında eğitimde kalitenin güvence altına alınması amacıyla iki yıldır MÜDEK akreditasyonu konusunda çalışmalar yapıyor.

Bilindiği gibi MÜDEK çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş. MÜDEK, “European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE)” tarafından, akredite ettiği mühendislik lisans programlarına EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Label) vermek üzere ülkemizdeki yetkilendirilmiş tek kuruluş. Ayrıca MÜDEK, Washington Accord üyeleri tarafından eşdeğer olarak tanınıyor. Böylece Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, EUR-ACE etiketini almış olmakta ve ayrıca Washington Accord üyeleri tarafından eşdeğer olarak kabul edilmesi nedeniyle bölüm öğrencileri ve mezunları Avrupa ve Avrupa dışındaki ülkelerin üniversiteleri ve özel sektör kuruluşları tarafından da tanınmış olmaktadır.

EUR-ACE etiketi ve Washington Accord sayesinde ÇÜ Gıda Mühendisliği Lisans Programının yüksek Avrupa standartlarını ve uluslararası standartları karşıladığı güvence altına alınmış olup, ÇÜ mezunlarının uluslararası üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruları da kolaylaştı.