Duyurular

...

10 Ocak 2020 Tarım Öğretiminin 174. Yılı

Bugün Tarım Öğretiminin 174. Yıldönümünü kutlamanın kıvancı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlu günümüzde bizlerle beraber olan siz konuklarımıza ve fakültemiz öğrencilerine teşekkür ediyor, en samimi duygularımla hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum.

Türkiye’de tarımsal eğitim-öğretim 1846 yılında İstanbul’da Ayamama Çiftliğinde kurulan Ziraat Mektebi ile başlamış olup bunu 1891 ve 1893 yıllarında Bursa ve İstanbul Halkalı’da açılan okullar ve daha sonra 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü izlemiştir.

Bu enstitü 1948 yılında çıkarılan yasayla Ziraat Fakültesi adını alarak Ankara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1955’te İzmir, 1957’de Erzurum, 1967’de de Adana’da Ziraat Fakültelerinin kuruluşu ile tarım eğitimi yaygınlaşmaya başlamıştır.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, Çağdaş Uygarlığa ulaşma hedefi doğrultusunda akıl ve fenni öncelikliyen bir eğitim-öğretim yapısı içinde, 14.744 ziraat mühendisi mezun etmiştir. Fakültemiz Türk tarımına yetiştirdiği nitelikli Ziraat Mühendisleriyle büyük onur duymaktadır.

Dünyada tarımın yeniden keşfedildiği ve değerinin yeniden anlaşılmaya başladığı bir süreçte, tarım ve gıda, insanlığın geleceği ve doğanın sürdürülebilir kullanımı açısından önemlidir. 2050’li yıllarda dünya nüfusunu 9 milyar olacağı göz önünde bulundurulduğunda, tarım sektörü Dünya genelinde en fazla stratejik öneme sahip sektörlerin başında yer almaktadır. Bunun en önemli sebeplerinin; Dünya nüfusunun artmaya devam etmesi yanında, küresel ısınma, su kaynaklarının kıtlığı, tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması ile ciddi oranda azalması vb. olduğu bilinmektedir. Halkımızın sağlıklı beslenme ve gıda hakkı, nitelikli bir tarım eğitimini zorunlu kılmaktadır.

Bu zorunluluğa karşın, maalesef, Ziraat Fakültelerinde son zamanlarda eğitim kalitesinde ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Geçen yılkı 10 Ocak konuşmasında 44 Ziraat Fakültesinin olduğu bildirilirken, bu yıl Mevcut güncel Ziraat Fakülte sayının 45 adet ve bunlardan dördünün ise pasif olduğu görülmektedir. 2019 yılı için üniversiteye girişte Bahçe Bitkileri programının 30 Ziraat Fakültesinde öğrenci aldığını, aynı sayının Bitki Koruma programı için 29, Tarla Bitkileri programı için 27, Tarım Ekonomisi programı için 22, Zootekni programı için 19, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programı için 9, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği programı için 9, Gıda Mühendisliği programı için 6 (Mühendislik 44), Tarımsal Yapılar ve Sulama programı için 5 adet olduğu belirlenmiştir. Öğrenci alabilen programlarda dahi kontenjan sorunları gözlenmiştir.

Sınırlı sayıda program açılması ve bu programlardaki doluluğun düşmesi yanında, belki de en önemli sorun yerleşen öğrencilerin niteliğidir. Programlara yerleşen öğrencilerin, üniversiteye giriş sınavında, taban puanı sıralamasında genelde 200-300 bin aralığında olduğu neredeyse en düşük dilimden alındığı anlaşılmıştır. Örneğin, 2019 yılı üniversiteye giriş sınavında Fakültemizi kazanan en düşük tabanlı öğrencilerin AYT’de Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanında net toplam doğru sayılarının bölümlere göre yaklaşık 11-14 adet arasında değiştiği görülmüştür. Sonuçlar niceliksel büyümenin nitelikte iyileşme getirmediği gibi, kalitede ciddi kayıplara yol açtığını göstermiştir. Bu nedenle, fakülte sayılarının sabitlenmesi ve mevcut fakültelerin ülke ve bölge koşullarına göre revize edilerek misyon farklılaşması kapsamında, tematik fakültelere dönüşüp dönüştürülmemesinin tartışılması gerekir.

Türkiye’de Ziraat Fakültelerinde görülen bu sorunlara karşılık, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi eğitim ve öğretimde kaliteden taviz vermeden yoluna devam etmektedir. Üniversitelerin en önemli diğer bir faaliyeti, bilimsel araştırma ve projelerdir. Bu alanda Türkiye’de özellikle TÜBİTAK projelerinin yürütülmesinde Fakültemiz öncü rolü üstlenmiştir.

Bunlara ilave olarak, yüksek lisans ve doktora tezi tamamlamada hem üniversite içinde hem de Türkiye genelinde en ön sıralarda yer aldığı gözlenmektedir. Çok uzun bir akademik geçmişi olmasına rağmen hak ettiği bir noktada olamayan fakültemiz dergisi son yıllarda gösterilen çabalarla Çukurova Tarım ve Gıda Bilim Dergisi olarak beş farklı uluslararası indekslerce taranır duruma gelmiştir. Ayrıca 2019 yılında dergimizin TR dizininde yer alması için başvurusu yapılmış, değerlendirme süreci devam etmekte olup, 2020 yılı Ekim/Kasım aylarında sürecin başarıyla tamamlamasını bekliyoruz. Bu nedenle dergimizin geçmişte ve günümüzde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ederim.

Fakültemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri aynı zamanda üniversitemizin araştırma üniversitesi olma hedefine önemli destek vermektedir. Ziraat Fakültesi, YÖK’ün “Araştırma Üniversitesi” olma kriterleri kapsamında yer alan 37 parametrenin tamamının iyileştirilmesi veya arttırılması için çaba göstermektedir. Fakültemiz aynı zamanda Üniversitemizin Uluslararsılaşma misyonuna önemli katkı sağladığı görülmektedir. Örneğin 2019 yıl sonu itibarıyla lisans düzeyinde 2448, lisans üstü düzeyinde 1041, toplamda 3489 öğrenci bulunmakta, toplam sayı içinde 210 öğrencinin yabancı öğrenci statüsünde olduğu görülmüştür. Toplam öğrenci sayısı içinde yabancı uyruklu öğrencilerin oranı fakültemizde  % 6.0 olduğu hesaplanmıştır. Bu oran genel olarak Üniversite için kabul edilen % 5.0 hedefinin biraz üstündedir.

Fakültemiz eğitim öğretim kalitesini geliştirme kapsamında, 2020 yılı içinde eğitim öğretimini akredite etme hedefi bulunmaktadır. Ziraat Fakülteleri için, Akredite Kurumu ZİDEK, 2020 Ocak ayı sonu itibarıyla başvuru alabilecek duruma gelecektir. Fakültemiz programlarının elli yıllık birikimiyle bu süreci başarıyla tamamlayacağına inancımız tamdır.

Ziraat Fakültesinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin saygın olmasında en önemli motivasyon kaynaklardan biri hiç kuşkusuz Ç.Ü.Rektörlüğüdür. Ç.Ü. Rektörlüğü kuruluşundan itibaren fakültenin akademik kadrosunun güçlenmesinde ve alt yapısının tesisinde önemli destekler vermiştir. Bu destekler son yıllarda oldukça artmış, 2019 yılı içinde, özellikle Araştırma ve Uygulama Çiftliği için, önemli yatırımlar yapılmıştır. Bunlarda en hacimli olanı Büyük Baş Süt Sığırcılığı Projesinin ihale süreci tamamlanmış ve 2020 yılında projenin tamamlanması beklenmektedir. Fakültemize verdiği destekler için mevcut Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa KİBAR'a, diğer rektörlerimize ve rektörlükte görev alan tüm teknik ve idari personele teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Fakültemizin Türkiye’de ve dünyada başarılı ve tanınır olmasında, donanımlı ve sorun çözen bir şekilde Ziraat Mühendisleri yetiştirilmesinde hiç kuşkusuz en önemli pay öğretim üyelerimizin, araştırma görevlilerinin ve personelimize aittir. Bu katkıları ve emeklerinden dolayı fakültemiz tüm akademik ve idari personeline teşekkür ederim.

Ayrıca bu toplantıyı birlikte organize ettiğimiz Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Sayın Feyzullah KORKUT ve çalışma arkadaşlarına, Dekanlık personelimize, Sosyal ve Sportif Faaliyetler Komisyonu üyeleri ile emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Fakültemiz dekanlarından emekli öğretim üyemiz Sayın Prof. Dr. Aytekin Berkman hocamıza çağrılı konuşmacı olarak katılımlarından dolayı huzurlarınızda teşekkür ederim.

Son olarak, toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için siz değerli konuklarımıza, geçmişten günümüze Tarımsal eğitime emek veren hocalarımıza ve idari personelimize şükranlarımı sunuyor,  coşkuyla ve heyecanla kutlayacağımız nice yıllar diliyorum.

 Saygılarımla.

 

 

 

Prof.Dr. Bülent TORUN

Ziraat Fakültesi Dekanı