Duyurular

...

2019 Yılı Hasat Bayramı

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Hasat Bayramı 13 Haziran 2019 Perşembe günü yapılan etkinliklerle kutlanmıştır. Hasat Bayramı töreni açılış konuşmasını yapan dekanımız sayın Prof.Dr. M. Bülent TORUN'un konuşma metni aşağıdadır.

Prof.Dr. M. Bülent TORUN'un  konuşma metni:

 

Sayın rektörüm, Rektör yardımcılarım, dekanlarım, Enstitü müdürüm, Saygıdeğer öğretim üyeleri, Araştırma Uygulama çiftliğinin özverili çalışanları, değerli konuklar;

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nin geleneksel hasad bayramın hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nin geleneksel hasad bayramını kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler açısından Hasad bayramının kapsamı, bilindiği anlamada yalnızca bitkisel veya ürün hasadını temsil etmemektedir. Bu hasad bayramı aynı zamanda Fakültenin gerçekleştirmiş olduğu araştırmalardan elde edilen sonuçların yani bilginin, alın terinin ve özverinin ürüne dönüştürülmesini de kapsamaktadır.

Ziraat Fakültesinde eğitim-öğretim faaliyetleri bilindiği üzere, lisans ve lisansüstü düzeyinde yürütülmektedir. Lisan eğitimde yaklaşık 2400 öğrencinin uygulamalı derslerine ilave olarak, lisans eğitiminin içinde yer alan mezuniyet projesi, mezuniyet çalışması, dönem içi staj, yaz stajı ve bitirme tezi gibi derslerinin büyük bir çoğunluğu da “araştırma ve uygulama alanları” kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Lisans eğitiminin yanında, Fakültenin lisansüstü eğitiminde de ömenli roller üstlenmiştir. Fakültenin bölümlerinde kuruluşundan 2018 yılına kadar 2215 yüksek lisans ve 970 doktora tezi tamamlanmıştır. Söz konusu tezler büyük bir oranda Fakültenin “araştırma ve uygulama alanlarında ve alt yapısını kullanarak veya maddi desteğiyle” yapılmıştır. Ayrıca lisansüstü tezlerden ve bilimsel araştırma projelerinden elde edilen verilerin pratiğe aktarılma işlemi de Fakültenin “araştırma ve uygulama alanından” dokuz bölüme tahsis ettiği araştırma istasyonlarında gerçekleştirilmektedir.

Araştırma uygulama çiftliğinin Fakültenin lisan ve lisansüstü eğitime önemli katkılar sağlaması yanında, bilimsel çalışmalara da katkı sağlamaktadır. Bu katkılar daha çok altyapıyı kullandırma, personel ve sarfiyat kalemlerini kapsamaktadır. 2019 yılı itibarıyla Fakültede,  19 adet TÜBİTAK, 2 adet SANTEZ, 3 adet AB, 9 adet TAGEM, 1 adet SODES, 1 adet ARIMNET, 1 adet IMPLEMENT, 2 adet AKİB olmak üzere toplam 38 adet ulusal ve uluslararası düzeyde proje yürütülmektedir.

Bu faaliyetleri ilave olarak özellikle bahçe ve tarla bitki alanlarında kurulduğu günden bu zaman dilimine kadar 40’tan fazla çeşit bitki ıslah ederek, Fakültemiz Ülke ve bölgesel düzeyde tarıma önemli hizmetler sunmuştur. Tarımsal potansiyeli geliştirmek için, tohumculuk ve fidecilik faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak yanında gen kaynaklarının çeşitliliğini ve zenginliğini korumak ve kullanmak da oldukça önemli bir stratejidir. Fakültemiz turunçgil ve zeytin bitkileri için ülke ve dünya tarımında referans olabilecek önemli gen kaynaklarına sahiptir.

Araştırma ve uygulama alanları Ziraat Fakültelerinin akademik başarısında ve meslekte yetkin mühendisler yetiştirilmesinde en önemli ögelerinden bir tanesidir. Bir çok kurum ve bilim adamı tarafından, Ç.Ü. Ziraat Fakültesinin Türkiye’de ve dünyada öncü ve tanınabilir olmasında en önemli parametrelerin başında araştırma uygulama alanına sahip olması gösterilmiştir.  Nitekim eğitim-öğretim ve bilimsel çalışma faaliyetlerinin bir sonucu olarak, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının ve saygınlığının arttığı gözlenmektedir. Örneğin 2017 yılında dünyada üniversite sıralamasında,  Clarivate Analytics, Çukurova Üniversitesinde kendi kategorilerinde Ziraat Fakültesini sıralamada 185. olarak ilan etmiştir. Aynı kurum Ç.Ü. Ziraat Fakültesini Türkiye’deki tüm Ziraat Fakülteleri içinde ilk üçte göstermiştir.

Ziraat Fakültesini bu başarısında akademik, teknik ve idari personelin çok büyük emekleri bulunmaktadır. Bu başarının devamlılığını sağlamada Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün çok önemli maddi ve manevi destekleri söz konusudur. Bu destekler Sayın Rektörümüzün göreve geldiği tarihten günümüze kadar artarak devam etmiştir. Yalnızca son iki yıldaki destekleri dahi önemli rakamlara ulaşmıştır. Örneğin “tavukçuluk ünitesinin“ tamamına yakını Rektörlüğümüzün katkılarıyla yapılmıştır. Sulama alt yapısında önemli sorun yaratan sulama motorlarının yenilenmesi için destek kararı Rektörlükçe onaylanmıştır. Bunlara ilave olarak gerekli izinleri alınmış ve projelendirilmiş olan, “Büyük Baş Sığırcılık Ünitesinin” yapımına büyük bir olasılıkla 2019 yılı içinde başlanacaktır. Bu destekleri için başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Kibar’a, rektör yardımcılarına ve rektörlük bürokrasisine çok teşekkür ederim.

Fakültemizin eğitim-öğretim kalitesini ve bilimsel araştırma potansiyelini arttırmada, akademik ve idari kadrolarının yanında Araştırma Uygula Çiftliğinin başta Müdür, müdür yardımcılarının, mühendislerinin, idari kadrosunun ve işçilerinin özverili çalışmalarının da önemli rolleri bulunmaktadır. Bu nedenle emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.   

2019 yılı hasadımızın bereketli olmasını diler saygılar sunarım.

Ziraat Fakültesi Galeri
 
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Çukurova Üniversitesi Galeri
 
Ziraat Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Galeri
 
Ziraat Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Galeri
 
Ziraat Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Galeri
 
Ziraat Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Galeri
 
Ziraat Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Galeri
 
Ziraat Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Galeri
 
Ziraat Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Galeri
 
Ziraat Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Galeri
 
Ziraat Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Galeri
 
Ziraat Fakültesi