Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

Dekanlarımız

 

Adı – Soyadı

Göreve Başlama

Tarihi

Görev Bitiş

Tarihi

Prof.Dr. İ. Akif KANSU

21.06.1967

04.11.1968

(Kurucu Dekan)

04.11.1968

20.11.1970

Prof.Dr. Kemal GÖKÇE

20.11.1970

01.11.1972

Prof.Dr. Mithat ÖZSAN

02.11.1972

04.12.1973

Prof.Dr. Muhsin YILMAZ

05.12.1973

10.11.1974

Prof.Dr. Osman TEKİNEL

17.11.1974

17.11.1977

Prof.Dr. Hüseyin ÖZBEK

17.11.1977

17.11.1980

Prof.Dr. Ercan TEZER

17.11.1980

01.09.1982

Prof.Dr. Şefik YEŞİLSOY

01.09.1982

15.09.1985

Prof.Dr. Osman TEKİNEL

16.09.1985

15.04.1994

Prof.Dr. Aytekin BERKMAN

25.07.1994

25.07.1997

Prof.Dr. Nedim UYGUN

20.10.1997

04.03.2002

Prof.Dr. Rifat DERİCİ

18.04.2002

18.04.2005

Prof.Dr. Ayzin B. KÜDEN

07.06.2005

19.12.2005

Prof.Dr. Ayzin B. KÜDEN

02.01.2006

08.02.2012

Prof.Dr. Mustafa GÖK

09.02.2012

20.11.2012

Prof.Dr. İ. Halil ELEKCİOĞLU

20.11.2012

19.07.2016

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

İletişim

Dekan

Prof.Dr. M. Bülent TORUN
Telefon :(90) (322) 338 63 59
Faks :(90) (322) 338 63 64

Dekan Yardımcıları

Prof.Dr. Mikail BAYLAN
Dr. Öğr. Gör. Ufuk GÜLTEKİN
Telefon : (90) (322) 338 66 36

DEKANLIK BÜROLARININ TELEFON NUMARALARI

Santral :(90) (322) 338 60 84 – 88

Dekan :2101
Özel Kalem :2102
Dekan Yardımcısı :2103 sekreterzf@cu.edu.tr
Dekan Yardımcısı :2142
Fakülte Sekreteri :2104
İdare Amirliği :2111
Tahakkuk :2110
Satınalma :2107
Ayniyat Levazım :2108-2140
Öğrenci İşleri :2112 ogrencizf@mail.cu.edu.tr
Yazı İşleri :2113
Personel Bürosu :2114 ozlukzf@cu.edu.tr
Yayın Bürosu :2119-2115 yayinzf@cu.edu.tr
Ofset Atelyesi :2109
Kurul Memurluğu :2126 kurulzf@cu.edu.tr
Bilgi İşlem :2120-2106
BAP-BÜP
Bürosu :2116
Çay Odası :2122
Şoförler Odası :2123
İ.Akif Kansu Toplantı Salonu :2361

Bölüm Mailleri

Bahçe bitkileri Bölümü bahce@mail.cu.edu.tr
Bitki Koruma Bölümü bitkikoruma1@cu.edu.tr
Gıda Mühendisliği Bölümü cuzfgida@cukurova.edu.tr
Peyzaj Mimarlığı Bölümü peyzaj@cu.edu.tr
Tarla Bitkileri Bölümü zftbsk@mail.cu.edu.tr
Tarım Makinaları Bölümü tarmak@cu.edu.tr
Tarım Ekonomisi Bölümü tebsekreterlik@cu.edu.tr
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü zftoprak@cu.edu.tr
TYS Bölümü btys@cu.edu.tr
Zootekni Bölümü zootekni@cu.edu.tr
Yazışma Adresi
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Sarıçam – ADANA

Warning: Use of undefined constant is_frontpage - assumed 'is_frontpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/wp/wp-content/themes/vantage-ziraat/content.php on line 21
style="padding: 0px; ">

İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı

T.C.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ SINAVI

DUYURUSU

 

Yurtdışında görülen öğrenimlerin ardından alınan diplomaların denklik ve tanınma işlemlerine esas olmak üzere Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu doğrultusunda, Fakültemiz tarafından

 • Ziraat Mühendisliği ve
 • Biyosistem Mühendisliği alanı için lisans düzeyinde sınavlar yapılacaktır.

1) İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı, yazılı ve sözlü/uygulama olmak üzere 2 aşamada aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Yazılı Sınav: 23 Ekim 2018 tarihinde saat: 10:00’da, (Kapalı usul ile ilgili bölümde)

Sözlü/Uygulama Sınavı: 24 Ekim 2018 tarihinde saat: 10:00’da, (İlgili bölümde)

2) Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 1. a)Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na diploma denklik belgesi almak üzere başvurmuş ve hakkında Ziraat Mühendisliği ve Biyosistem Mühendisliği alanlarında Seviye Tespit Sınavına girmesine karar verilmiş olması,
 2. b)Her aday senede 1 defa sınava girme hakkı olduğundan daha önce diğer üniversitelerce yapılan İlmi Hüviyet Tespitine girmemiş olması (aşağıda örneği olan Taahhütname).

3) Sınav başvurusu ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 1. a)Sınav Başvuru Tarihleri: 19 Eylül 2018 – 26 Eylül 2018 (aşağıda verilen dilekçe ile)
 2. b)Sınav Başvuru Yeri: Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu
 3. c)Başvuru Şekli: Bizzat gelerek veya yukarıda belirtilen tarihlerde fakültemize ulaşmış olması şartıyla posta yolu ile başvuru yapılabilir. Faks yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Sınav başvurusunda bulunacak adayların başvuru yaparken diplomada yer alan bilgilerini (ad soyadı, üniversite vb.) esas almaları gerektedir. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından başvuru aşamasında verilen bilgiler esas alınacağından, bilgilerdeki eksik ve hatalar nedeniyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

5) Sınav kontenjanı Ziraat Mühendisliği için 25 (Yirmibeş), Biyosistem Mühendisliği için 25 (Yirmibeş)  kişidir.

6) Başvuruda bulunan adayların sınava başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığı incelenecektir. Başvuru sayısının sınav kontenjanından fazla olması durumunda, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından “Noter” huzurunda 28 Eylül 2018 tarihinde kura çekimi yapılacak ve sonuçlar  asıl ve en fazla asıl kadar yedek aday olmak üzere web sayfamızda ilan edilecektir.

7) Sınav ücreti ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

 1. a)Sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar aşağıda verilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracaklardır. Asıl adaylar, ödeme yaptıklarına gösteren banka dekontunun bir örneğini elden veya posta yolu ile 3 Ekim 2018 tarihi mesai saati sonuna kadar Fakültemize teslim edeceklerdir. Banka dekontu tarafımıza ulaşmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 2. b)Dekontunu göndermeyen asıl adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adaylar ile ilgili duyuru 4 Ekim 2018 tarihinde fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.
 3. c) Sınava çağrılan yedek adaylaraşağıda belirtilen hesap numarasına sınav ücretini yatıracak ve dekontun bir örneğini 8 Ekim 2018 tarihi mesai saati sonuna kadar Fakültemize teslim edeceklerdir. Banka dekontu tarafımıza ulaşmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 4. d)Sınav ücreti500 TL’dir (KDV dahil).
 5. e)Sınav ücreti yatırma bilgileri

Birim: Ç.Ü. Ziraat Fakültesi

Banka Adı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çukurova Üniversitesi Şubesi

IBAN/Hesap No: TR49 0001 0016 9025 5940 2050 14

Dekont Açıklama Bilgisi: Ücret yatırılırken açıklama kısmında adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı uyruklu (YU) vatandaşlar için vatandaşlık numaralarını ve ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibarenin (Örnek: İlmi Hüviyet Tespit Sınavı – Ziraat Mühendisliği) yer alması gerekmektedir. Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana aittir. Başvuru sırasında ibraz edilen belgeler, arşiv dosyasında tutulacak ve kişilere iade edilmeyecektir.

8) Başarı tespitinde, yazılı sınavın %40’ı, sözlü/uygulama sınavının %60’ı değerlendirmeye alınacak olup, 100 üzerinden 50 puan alan Başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav için bilimsel hesap makinesi serbesttir ve başka hiçbir kaynak alınmayacaktır.

9) Sınav sonuçları “BAŞARILI” veya “BAŞARISIZ” şeklinde 31 Ekim 2018 tarihinde fakültemiz internet sayfasında ilan edilecektir. İnternet sayfasından yapılan ilan tebliğ yerine geçecektir. Bunun dışında ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

10) Adaylar sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmaları gerekmektedir:

 • T.C. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Kurşun kalem ve silgi

11) Adaylar sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmamaları gerekmektedir:

 • Bilimsel hesap makinesi hariç tüm elektronik ve mekanik cihazlar
 • Kablosuz iletişim sağlayan, bluetooth vb. özellikli cihazla ile çağrı cihazı, telsiz, telefon, fotoğraf makinesi, kulaklık, cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği taşıyan tüm cihazlar
 • Resmi görevli olsalar dahi silah ve benzeri teçhizat

12) Sınav kuralları: Sınava girecek adayların yüzü, kimliği tespit edilecek şekilde açık biçimde olması ve kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı) ile güvenlik kontrolü için sınavın başlamasından yarım saat önce sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir. Adayların işbu ilanımızda, sınav yönetmeliğinde/kılavuzunda belirtilen kurallara uymamaları halinde, sınavdan tutanak tutularak çıkartılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınavın şekline ve/veya uygulamasına itirazlarını sınavdan sonra 5 iş günü içinde, sınav sonuçlarına itirazlarını ise ilandan itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak yapabileceklerdir. İtirazların sonuçları ise en çok 3 iş günü içinde değerlendirilerektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılacaktır.

 

Taahhütname

Dilekçe Örneği