Misyonumuz - Vizyonumuz

Misyonumuz

Tarımsal alanda sürdürülebilirlik ve etik ilkeler çerçevesinde yeni bilgi, teknoloji ve ürün geliştirilmesine katkıda bulunarak, çağdaş öğrenme ve ilerleme ortamı oluşturup ülkeye ve insanlığa hizmet etmek.

Vizyonumuz
Dünya’nın en verimli ovalarından biri üzerine konumlanan Çukurova Üniversitesi’nin bir birimi olarak; tarımsal doğal kaynakları akılcı kullanan, çevreye ve etik değerlere duyarlı, nitelikli araştırmalarla beslenen uygulamalı eğitime odaklı, dinamik bir akademik ortam yaratarak ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve tanınır bir fakülte olmak.