KOMİSYONLAR

FAKÜLTE KURULUNCA SEÇİLEN KOMİSYONLAR

Staj Komisyonu

Prof.Dr. Mustafa ÜNLÜ
Prof.Dr. M. Necat ÖREN
Prof.Dr. Özgül GÖRMÜŞ
Doç.Dr. D.Soner AKGÜL
Doç.Dr. Tunahan ERDEM
Doç.Dr. Y. Kenan KOCA
Doç.Dr. Burhanettin İMRAK
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan GÖKÇE
Eğitim - Öğretim Komisyonu

Prof.Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Doç.Dr. İsmail DÖKER
Doç.Dr. Tunahan ERDEM
Doç.Dr. Berken ÇİMEN
Doç.Dr. Yakup Kenan KOCA
Dr.Öğr.Üyesi Müge ERKAN CAN
Dr.Öğr.Üyesi Harun KUTAY
Dr.Öğr.Üyesi Aybegün TON
Araştırma Fonu Uzmanlar Grubu

Prof.Dr. Özgül GÖRMÜŞ
Prof.Dr. M. Necat ÖREN
Prof.Dr. Ahmet İNCE
Doç.Dr. Uğur SERBESTER
Doç.Dr. Neziha KÖKSAL

Ders Kitapları ve Yardımcı Ders Kitapları Yayın Komisyonu

Prof.Dr. M. Rıfat ULUSOY (Başkan)
Prof.Dr.Özgül GÖRMÜŞ
Prof.Dr. Serap GÖNCÜ
Prof.Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK
Doç.Dr. Mehmet Ali SARIDAŞ

Dergi Yayın Komisyonu

Prof.Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK
Prof.Dr. İbrahim ORTAŞ
Prof.Dr. Hakan ÖZKAN
Prof.Dr. Haydar ŞENGÜL
Doç.Dr. Burçak KAPUR
Doç.Dr. Uğur SERBESTER
Dr.Öğr.Üyesi Orhan BOZAN
Dr.Öğr.Üyesi Sevil CANTÜR
Doktor Öğretim Üyesi Görev Sürelerinin Uzatılması ve Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Mukaddes KAYIM (Başkan)
Prof.Dr. Selim EKER
Prof.Dr. Derya ÖNDER
İşçi Disiplin Komisyonu

Prof.Dr. Cengiz KAZAK
Doç.Dr. Aykut BURĞUT
İki İşçi Temsilcisi (Murat YÜCE/Mehmet YÜCEL)

Memur Disiplin Komisyonu

Prof.Dr. Ayfer ALKAN TORUN
Prof.Dr. Derya ÖNDER
Prof.Dr. Celaleddin BARUTÇULAR

Öğrenci Disiplin Komisyonu

Prof.Dr. Serdar SATAR
Doç.Dr. Uğur SERBESTER
Doç.Dr. Tunahan ERDEM 
Sosyal ve Sportif Etkinlikler Komisyonu

Prof.Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Prof.Dr. Ö. Faruk EMEKSİZ
Prof.Dr. Derya ÖNDER
Prof.Dr. Ebru KAFKAS
Prof.Dr. Ayfer ALKAN TORUN
Doç.Dr. Muharrem A.KAMBEROĞLU
Doç.Dr. B.Devrim ÖZCAN
Doç.Dr. Cemal KURT
Bilgi İşlem Komisyonu

Prof.Dr. Cengiz KAZAK
Doç.Dr. E. Bülent ERENOĞLU
Doç.Dr. B.Devrim ÖZCAN
Doç.Dr. Meral İNCESU
Doç.Dr. Sait M.SAY
Dr.Öğr.Üyesi Cahit GÜNGÖR
Dr.Öğr.Üyesi Recep İrfan NAZLI
Dr.Öğr.Üyesi Müge ERKAN CAN
Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlık Grubu

Prof.Dr. Özgül GÖRMÜŞ 
Prof.Dr. Ahmet İnce
Prof.Dr. Müge KANTAR DAVRAN
Doç.Dr. Uğur SERBESTER
Doç.Dr. Nezihe KÖKSAL

Yedek Üye
Doç.Dr. E.Bülent ERENOĞLU

Birim Eğitim Koordinasyon Kurulu

Prof.Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Prof.Dr. Şinasi AKDEMİR
Doç.Dr. Berken ÇİMEN
Doç.Dr. İsmail DÖKER
Doç.Dr. Tunahan ERDEM
Doç.Dr. Yakup Kenan KOCA
Dr.Öğr. Üyesi Aybegün TON
Dr.Öğr. Üyesi Müge ERKAN CAN
Dr.Öğr. Üyesi Mevan BAYRAKTAR
Aynur AVŞAR
Enes YOKUŞ

   


YÖNETİM KURULUNCA SEÇİLEN KOMİSYONLAR

Birim Danışma Kurulu

Prof.Dr. Salih KAFKAS
(Başkan)
Doç.Dr. Emin Bülent ERENOĞLU Öğretim Üyesi
Aynur AVŞAR Fakülte Sekreteri
Enes DÖNER Öğrenci Temsilcisi
Mutlu DOĞRU Adana Çiftçiler Birliği BaşkanI
Özbek Haldun ÖZLER Özler Tarım Genel Müdürü / (Akdeniz Yaş. Seb. ve Mey. İhr. Bir. Yön. Kur. Üyesi)
Nevzat AĞRI Tekfen Tarım Tarla Tohumu Operasyon Müd./ (Ç.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü 1988 Mezunu)

Araştırma - Uygulama Çiftliği Komisyonu

Prof.Dr. Salih KAFKAS (Başkan)
Prof.Dr. Hakan ÖZKAN
Prof.Dr. Ö. Faruk EMEKSİZ
Prof.Dr. H. Yıldız DAŞGAN
Doç.Dr. Sait M. SAY
Doç.Dr. E. Bülent ERENOĞLU
Doç.Dr. Uğur SERBESTER
Doç.Dr. Burçak KAPUR
Dr.Öğr.Üyesi Orhan BOZAN 
Dr.Öğr. Üyesi R. İrfan NAZLI

 

BÖLÜM BAŞKANLIKLARINCA SEÇİLEN KOMİSYONLAR

Fakültemiz Bölümlerinin Muafiyet ve İntibak Komisyonu 

Bahçe Bitkileri

Prof. Dr. Serpil TANGOLAR (Başkan)           
Prof. Dr. Hatıra TAŞKIN (Üye)
Arş.Gör. Dr. Şenay KARABIYIK (Üye)

Bitki Koruma
Prof. Dr. Kamil KARUT   (Başkan)                  
Doç. Dr. Muharrem KAMBEROĞLU (Üye)
Doç. Dr. D. Soner AKGÜL (Üye)

Tarım Ekonomisi
Prof. Dr. Dilek BOSTANBUDAK (Başkan)
Prof. Dr. M. Necat ÖREN (Üye)
Doç. Dr. Seyit HAYRAN (Üye)

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN (Başkan)
Prof. Dr. Kubilay K. VURSAVUŞ (Üye)
Doç. Dr. Tunahan ERDEM (Üye)

Tarımsal Yapılar ve Sulama
Prof. Dr. Derya ÖNDER (Başkan)                 
Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAPUR (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Müge ERKAN CAN (Üye)

Tarla Bitkileri
Prof. Dr. Celalettin BARUTÇULAR (Başkan)
Doç. Dr. Cemal KURT (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi R. İrfan NAZLI (Üye)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ (Başkan)
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ (Üye)
Prof. Dr. Ayfer ALKAN TORUN (Üye)

Zootekni
Prof. Dr. Serap GÖNCÜ (Başkan)
Doç.Dr. B. Devrim ÖZCAN (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan GÖKÇE (Üye)
Fakültemiz Bölümlerinin Yatay Geçiş Komisyonu

Bahçe Bitkileri
Prof.Dr. Sevgi PAYDAŞ (Başkan)                   
Prof.Dr. Serpil TANGOLAR (Üye)                      
Doç.Dr. Hatıra TAŞKIN (Üye)

Bitki Koruma
Prof. Dr. Kamil KARUT (Başkan)                  
Doç. Dr. Muharrem KAMBEROĞLU (Üye)
Doç. Dr. D. Soner AKGÜL (Üye)

Tarım Ekonomisi
Prof. Dr. Dilek BOSTANBUDAK (Başkan)                  
Prof. Dr. M. Necat ÖREN (Üye)
Doç Dr. Seyit HAYRAN (Üye)

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN (Başkan)                   
Prof. Dr. Ahmet İNCE (Üye)
Doç. Dr. Tunahan ERDEM (Üye)

Tarımsal Yapılar ve Sulama
Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ (Başkan)                  
Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAPUR (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Müge ERKAN CAN (Üye)

Tarla Bitkileri
Doç.Dr. Cemal KURT (Başkan)                   
Dr.Öğr.Üyesi R. İrfan NAZLI  (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Aybegüm TON(Üye)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Doç.Dr. Yakup Kenan KOCA (Başkan)                   
Doç.Dr. Emin Bülent ERENOĞLU (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi  Kemal Yalçın GÜLÜT (Üye)

Zootekni
Prof.Dr. G. Tamer KAYAALP (Başkan)                   
Dr.Öğr.Üyesi  Gökhan GÖKÇE (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi  Mervan BAYRAKTAR (Üye)
Fakültemiz Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof.Dr. Ali Musa BOZDOĞAN (Dekan yardımcısı)
Prof.Dr. Meral İNCESU  (Başkan)
Doç.Dr. E. Bülent ERENOĞLU
Doç.Dr. Burçak KAPUR
Doç.Dr. Devrim ÖZCAN
Doç.Dr. Cemal KURT
Doç.Dr. Tunahan ERDEM
Dr.Ogr. Üyesi Orhan BOZAN
Doç.Dr. Seyit HAYRAN

Fakültemiz AKTS, ÇEGEK ve Diploma Eki Bölüm Sorumluları

Prof.Dr. Ali Musa BOZDOĞAN (Dekan yardımcısı)
Prof.Dr. Serpil TANGOLAR
Prof.Dr. Zeliha BEREKET BARUT
Prof.Dr. Hakan ÖZKAN
Prof.Dr. Selim EKER
Prof.Dr. Müge KANTAR DAVRAN
Doç.Dr. Davut Soner AKGÜL
Doç.Dr. Burçak KAPUR
Dr.Öğr. Üyesi Mervan BAYRAKTAR