Fakülte Kurulu

Prof.Dr. Salih KAFKAS (Dekan)
Prof.Dr. Celaleddin BARUTÇULAR

Prof.Dr. Selim EKER
Prof.Dr. Zeliha BEREKET BARUT
Prof.Dr. G. Tamer KAYAALP
Prof.Dr. Rıfat ULUSOY
Prof.Dr. Sevgi PAYDAŞ
Prof.Dr. Bülent ÖZEKİCİ
Prof.Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Pro.Dr. Hüseyin ERTEN
Prof.Dr. Işıl VAR
Prof.Dr. Nüket ÖNELGE
Prof.Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Doç.Dr. Tunahan ERDEM
Doç.Dr. Cemal KURT
Dr.Öğr. Üyesi Gökhan GÖKÇE