Tarla Bitkileri Bölümü Sayfasına Hoş Geldiniz

Tarla Bitkileri Bölümü; Çukurova Üniversitesi'nin Kurucu Fakültesi olan Ziraat Fakültesi'nin üç kurucu bölümünden birisidir ve 1970 yılından bu yana eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar, Endüstri Bitkileri, Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller olmak üzere 4 farklı disiplinde ve Bitki Biyoteknolojisi konusunda disiplinler arası çalışmalar yapmaktadır.  Her gruba giren ürün türlerinde, Çukurova ve Akdeniz İklim Kuşağına uygun (çoğu ürünlerde GAP Bölgesi dahil), Çeşit Geliştirme Islahı ile Yetiştirme Teknikleri ve ekim Nöbeti araştırmaları yürütülmektedir.

Ziraat Mühendisliği temel bilgileri ve Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı konularında güncel bilgiler ve bu bilgileri uygulama yeteneği ile donatılmış, Tarla Bitkileri Tarımının sorunlarına dinamik çözümler üretebilen, küreselleşen Dünya'da yüksek rekabet gücüne sahip Ziraat Mühendisleri, Ziraat Yüksek Mühendisleri ve Doktoralı Ziraat Uzmanları Yetiştirmek bölümün eğitim-öğretim hedefidir.

Genelde Dünya insanlığının, özelde ülkemiz insanlarının sağlıklı ve yeterli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla, tarla bitkilerinin özellikle Akdeniz Ekolojisinde sürdürülebilir yüksek verim ve yüksek kaliteli ürün verecek şekilde yetiştirilme esaslarını ortaya koymak üzere temel ve uygulamalı araştırmalar sürdürmek ve bu araştırmaların sonuçlarının üretici düzeyinde uygulanması için gereken çabayı göstermek, araştırma faaliyetlerinin hedefidir.

Bölümde 10 adet Profesör, 2 adet Doçent, 1  adet Yardımcı Doçent ve 5 adet Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Modern öğretim yöntemlerinin kullanılmasına olanak sağlayan araçlarla (yansıtıcı, slayt makinası, video, bilgisayardan veri aktarıcı) donatılmış 2 adet 50 kişi kapasiteli, 1 adet de 25 kişi kapasiteli toplam 3 adet derslik bulunmaktadır.

Eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla kullanılmak üzere tam donanımlı Bitki Analiz Laboratuarı, Yemeklik Tane baklagilleri laboratuarı, Tıbbi Bitkiler Analiz Laboratuarı, Ekofizyoloji Laboratuarı, Hücre ve Doku Kültürü Laboratuarı ve Moleküler Genetik Laboratuarı bulunmaktadır.

Tarla araştırmalarının yürütülmesi amacıyla, 8000 dekar alana sahip Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği içinde, 250 dekarlık Tarla Bitkileri Bölümü Uygulama ve Araştırma Alanı mevcuttur.

Bölüm mezunları ziraat alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarında, başta tohum ve zirai ilaç olmak üzere değişik özel sektörlerde ve üniversitelerde istihdam edilmektedir.

Subscribe to Ç.Ü. Tarla Bitkileri Bölümü RSS