DUYURULAR

 SEMİNER

25 Mart 2015

13:15

Ramazan GÜRBÜZ

Adana İli Buğday Ekim Alanlarında ALS İnhibitörü Herbisitlere Karşı Dayanıklılık Kazanmış Yabani Yulaf (Avena sterilis L.) ve Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) Populasyonlarının Belirlenmesi ve Dayanıklılık Haritalarının Oluşturulması (Doktora Tez Sonucu)

 Danışman: Prof. Dr. Sibel UYGUR

  

13:45

 Ayşegül KÖKSAL AKÇA

Farklı Yerel Bezelye Hatlarının Bakteriyel Yanıklık Hastalığına Reaksiyonu (Yüksek Lisans Tez Özeti)

 Prof. Dr. Yeşim AYSAN