Bölümümüz Öğretim Üyeleri Tarafından Verilen Lisans ve Lisansüstü Dersleri

 
 1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
ADS303 Alan Dışı Seçmeli 2 Seçmeli 3
AIIT101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2
BBP101 Botanik Zorunlu 4
BBP103 Fizik Zorunlu 2
BBP107 Matematik Zorunlu 4
BBP109 Jeoloji Zorunlu 3
BBP111 Zooloji Zorunlu 3
BBP119 İngilizce I Zorunlu 3
BBP121 Genel Ekonomi Zorunlu 3
ENF121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 4
TD 101 Türk Dili I Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 36
  2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
ADS303 Alan Dışı Seçmeli 2 Seçmeli 3
AIIT102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2
BBP104 Teknik Resim Zorunlu 3
BBP106 İstatistik Zorunlu 3
BBP108 Bitki Biyokimyası Zorunlu 3
BBP110 Genetik Zorunlu 4
BBP112 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3
BBP120 İngilizce 2 Zorunlu 3
BBP124 Ölçme Bilgisine Giriş Zorunlu 3
BBP126 Kimya Zorunlu 4
TD 102 Türk Dili II Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 36
  3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
ADS303 Alan Dışı Seçmeli 2 Seçmeli 3
BBP201 Genel Sebzecilik Zorunlu 6
BBP203 Bitki Fizyojojisi Zorunlu 4
BBP205 Tarımsal Ekoloji Zorunlu 3
BBP207 Bitkilerde Çoğaltma Yöntemleri Zorunlu 5
BBP209 Entomoloji Zorunlu 3
BBP211 Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Zorunlu 5
BBP213 Genel Zootekni Zorunlu 2
MU 201 Mesleki Uygulama Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 36
  4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
ADS303 Alan Dışı Seçmeli 2 Seçmeli 3
BBP202 Genel Meyvecilik Zorunlu 6
BBP204 Bitkilerde Üreme Biyolojisi Zorunlu 6
BBP206 Fitopatoloji Zorunlu 3
BBP208 Tarla Bitkileri Zorunlu 3
BBP210 Tarımsal Mekanizasyon Zorunlu 3
BBP212 Sulama Ve Drenaj Zorunlu 3
BBP214 Bitki Biyoteknolojisi Zorunlu 4
MU 202 Mesleki Uygulama Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 36
  5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
  ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 6
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
ADS303 Alan Dışı Seçmeli 2 Seçmeli 3
ADS305 Alan Dışı Seçmeli 3 Seçmeli 3
BBP301 Sebze Tohumculuğu Zorunlu 3
BBP303 Genel Bağcılık Zorunlu 5
BBP305 Subtropik Meyveler 1 Zorunlu 3
BBP307 Bahçe Bitkileri Besl. Fizyolojisi Zorunlu 2
BBP333 Staj Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 30
  5. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BBP349 Kesme Çiçekçilik Seçmeli 3
BBP351 Organik Tarım Seçmeli 3
BBP355 Araştırma Ve Deneme Metodları Seçmeli 3
BBP364 Topraksız Yetiştiricilik Seçmeli 3

 

  6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
  ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 6
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
ADS302 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
ADS303 Alan Dışı Seçmeli 2 Seçmeli 3
BBP302 Üzümsü Meyveler Zorunlu 3
BBP304 Örtüaltı Sebzeciliği Zorunlu 5
BBP306 Subtropik Meyveler 2 Zorunlu 3
BBP310 Bahçe Bitkileri Islahı Zorunlu 5
BBP312 İç Ve Dış Mekan Süs Bitk. Zorunlu 3
BBP334 Staj Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 36
  6. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BBP350 Mantar Yetiştiriciliği Seçmeli 3
BBP352 Bahçe Bitk. Isl. Mol. Yönt. Seçmeli 3
BBP362 Minör Sebzeler Seçmeli 3

 

  7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
  ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 15
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
ADS303 Alan Dışı Seçmeli 2 Seçmeli 3
ADS401 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
BBP409 Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Vepazara Hazırlanması Zorunlu 4
MU 401 Mezuniyet Çalışması Zorunlu 2
MU 403 Mesleki Projelendirme Zorunlu 2
MU 405 Yaz Stajı Zorunlu 4
AKTS kredisi toplamı: 36
  7. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BBP401 Yumuşak Çekirdekli Meyveler Seçmeli 3
BBP403 Sert Kabuklu Meyveler Seçmeli 3
BBP405 Turunçgiller I Seçmeli 3
BBP407 Serin İklim Sebzeleri Seçmeli 3
BBP451 Bahçe Bitk. Biyot. Uygulamaları Seçmeli 3
BBP453 Budama Tekniği Seçmeli 3

 

  8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
  ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 15
ADS301 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
ADS303 Alan Dışı Seçmeli 2 Seçmeli 3
ADS402 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
BBP456 Sıcak İklim Sebzeleri Zorunlu 4
MU 402 Mezuniyet Çalışması Zorunlu 2
MU 404 Mesleki Projelendirme Zorunlu 2
MU 406 Yaz Stajı Zorunlu 4
AKTS kredisi toplamı: 36
  8. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BBP402 Turunçgiller 2 Seçmeli 3
BBP452 Sert Çekirdekli Meyveler Seçmeli 3
BBP454 Özel Bağcılık Seçmeli 3
BBP458 Bahçe Ürünlerinde Derim Sonrası Fizyolojisi Seçmeli 3
BBP460 Örtü Altı Meyve-bağ Yetiştiriciliği Seçmeli 3
BBP462 Serada Sebze Yetiştiriciliği Seçmeli 3

 

 
 1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
  SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 24
YLBB-201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
AKTS kredisi toplamı: 30
  * Her iki yarıyılda da seçmeli olarak yer alan "Seminer" dersinin yönetmelik hükümlerine göre sadece birinin seçilmesi gerekmektedir.
  1. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BB-503 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği I Seçmeli 6
BB-505 Bahçe Bitkilerinde Derim Sonrası Fizyolojisi Seçmeli 6
BB-529 Meyve Ağaçlarında Özel Budama Teknikleri Seçmeli 6
BB-533 Bahçe Bitkilerinde Sitolojik Esaslar Seçmeli 6
BB-537 Bahçe Bitkileri Analizinde Kromatografi Teknikleri Seçmeli 6
BB-545 Bahçe Bitkilerinde Büyümeyi Düzenleyiciler Seçmeli 6
BB-547 Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri I Seçmeli 6
BB-549 Bağcılıkta Plantasyon Teknikleri Seçmeli 6
BB-553 Sera Sebzeciliğinin Prensipleri Seçmeli 6
BB-563 Subtropik Meyve Türlerinde Çoğaltma Teknikleri Seçmeli 6
BB-567 Subtropik Meyveler Özel Yetiştiriciliği Seçmeli 6
BB-571 Temel Moleküler Genetik Seçmeli 6
BB-575 Sebze Tohumculuk Tekniği Seçmeli 6
BB-577 Bitki Metabolizması Seçmeli 6
BB-581 Bahçe Bitkileri Gen Kaynakları ve Muhafazası Seçmeli 6
BB-583 Asma Fizyolojisi Seçmeli 6
BB-585 Bahçe Bitkilerinin Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrede Analizlenmesi Seçmeli 6
BB-587 Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi Seçmeli 6
BB-589 Organik Tarım ve Genel Prensipleri Seçmeli 6
BB-593 Süs Bitkilerinde Ağaçlar ve Çalılar Seçmeli 6
BB-595 Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvar Teknikleri Seçmeli 6
BB-603 Temel Biyoteknoloji Seçmeli 6
BB-605 Bitkilerde Moleküler Islah Teknikleri Seçmeli 6
BB-609 Turunçgil Fizyolojisi Seçmeli 6
BB-611 Bahçe Bitkilerinin Çoğaltma Materyallerinin Organik Üretim Yöntemleri Seçmeli 6
BB-613 Bahçe Ürünlerinin Biyokimyası ve Analiz Teknikleri Seçmeli 6
BB-615 Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği I Seçmeli 6
BB-619 Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinin Genel Esasları Seçmeli 6
BB-621 Tropik ve Subtropiklerde Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği Seçmeli 6
BB-625 Ultra Soğuk Koşullarda (Kriyorezervasyon) Muhafaza Yöntemleri ve Uygulamaları Seçmeli 6
BB-633 Bağcılıkta Araştırma Organizasyonu Seçmeli 6
BB-635 Bağcılıkta Araştırma Metodları Seçmeli 6
YLBBS-101 Seminer Seçmeli 6

 

  2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
  SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 24
YLBB-200 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
AKTS kredisi toplamı: 30
  * Her iki yarıyılda da seçmeli olarak yer alan "Seminer" dersinin yönetmelik hükümlerine göre sadece birinin seçilmesi gerekmektedir.
  2. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BB-500 Özel Sebze Islahı Seçmeli 6
BB-504 Subtropik Meyveleri Islahı Seçmeli 6
BB-506 Asma Islahı Seçmeli 6
BB-516 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği II Seçmeli 6
BB-518 Physiology of the in vitro Grown Plants Seçmeli 6
BB-524 Ampelografi Seçmeli 6
BB-526 Çoğaltma Meteryali Üretim Teknikleri Seçmeli 6
BB-530 Bahçe Bitkilerinde Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı Seçmeli 6
BB-534 Bahçe Bitkilerinde Döllenme Biyolojisi Seçmeli 6
BB-536 Bitki Biyoteknolojisi Seçmeli 6
BB-546 Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri II Seçmeli 6
BB-550 Topraksız Bitki YetiştirmeTeknikleri Seçmeli 6
BB-552 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım ve Uygulumaları Seçmeli 6
BB-558 Bahçe Ürünlerinde Duyusal Kalite Analiz Yöntemleri Seçmeli 6
BB-560 Taze Doğranmış Ürünlerin Fizyolojisi, Ambalajlanması ve Muhafazası Seçmeli 6
BB-562 Subtropik Meyve Türlerinde Yetiştirme Teknikleri Seçmeli 6
BB-568 Moleküler Genetik Uygulamaları Seçmeli 6
BB-570 Bahçe Bitkileri Islahında Kullanılan Moleküler Teknikler Seçmeli 6
BB-574 Bahçe Bitkilerinde Yaprak Gübrelemesi Seçmeli 6
BB-584 Turunçgillerde Melezleme Islahı Seçmeli 6
BB-596 Sebzelerde Hibrit Çeşit Geliştirme Seçmeli 6
BB-600 Bahçe Bitkileri Araştırmalarında Yazım ve Sunum Teknikleri Seçmeli 6
BB-602 Organik Turunçgil Yetiştiriciliği Seçmeli 6
BB-604 Bitkisel Ürünlerde Kalıntı ve Analiz Teknikleri Seçmeli 6
BB-606 Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği II Seçmeli 6
BB-608 Süs Bitkilerinde Çoğaltmanın Genel Esasları Seçmeli 6
BB-610 Kaktüs ve Sukkullent Bitkiler Seçmeli 6
BB-612 Yer Örtücü Süs Bitkileri Seçmeli 6
BB-614 Bitkilerde Genlerin ve Gen İfadesinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Seçmeli 6
BB-616 Bahçe Bitkilerinde Dinlenme Fizyolojisi Seçmeli 6
BB-617 Soğanlı, Yumrulu Rizomlu Bitkilerin Fizyolojisi Seçmeli 6
BB-623 Meyve Ağaçları Fizyolojisi Seçmeli 6
BB-626 Asma Biyolojisi Seçmeli 6
YLBBS-102 Seminer Seçmeli 6

 

  3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
YLBB-203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
YLBBT-301 Tez Çalışması Zorunlu 24
AKTS kredisi toplamı: 30
  4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
YLBB-204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
YLBBT-302 Tez Çalışması Zorunlu 24
AKTS kredisi toplamı: 30