Hakkımızda

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği, Fakülte Kurulunun 06.03.1980 tarih ve 213/7 sayılı kararı ile mevcut olanaklarla tarımsal üretim yapmak, elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazarlamak, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bölümlerinin araştırma projelerine yer ve lisans ve lisansüstü eğitim için yer, materyal ve hizmet sağlamak, artı değer yaratarak Ç.Ü. Ziraat Fakültesi hizmetlerini desteklemek amacı ile kurulmuştur.

Yaklaşık 11.000 da’lık bir arazi varlığına sahip olan işletmede, ağırlık tarla tarımı şeklinde yürütülmektedir. Bunun yanında Turunçgiller 1208 da, Bağ 45 da, Zeytin 105 da ve Subtropik iklim meyveleri 76 da olmak üzere toplam 1434 da’dır. Bahçe bitkileri şubesinde turunçgiller önemli bir yer tutmaktadır.

Çiftliğimizin  tarla tarımı yapılan  6.200  da  alanın 1.800 da  alanı yağmurlama , 300  da  alanı  yüzey sulama ile  sulanıp geriye kalan  4100 da  alanda kuru tarım yapılmaktadır. Sulama yapılan 2.100 da  alanda  Buğday, Mısır, Nohut, Yonca ve Fiğ- Tritikale münavebeli olarak üretim yapılmaktadır.Diğer yandan Hayvancılık şubesinde ortalama günlük süt üretimi 4600 kg ve 5500 adette yumurta üretilmektedir.

Gıda şubemiz, Fakültemizin Gıda Mühendisliği Bölümü ile doğrudan ilişkili olarak zeytinyağı, reçel ve benzeri ürünleri bölgemiz tüketicisinin hizmetine sunmaktadır.

Ayrıca işletmemiz içerisinde yer alan destek birimleri ile (marangozhane, motor, kaporta, ve basım üniteleri) gerek işletmemizin gerekse Fakültemiz içerisinde yer alan bölümlerimizin eğitim, öğretim ve araştırmalarına destek olunmaktadır. Fakültemiz eğitim ve öğretimine doğrudan destek olan basım ünitesi, Fakültemiz öğretim elemanlarının telifli ve telifsiz tüm ders kitaplarını ve diğer çoğaltmaları basarak katkısını sürdürmektedir.

Temel amaçlar içerisinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölümlerinin Araştırma Projelerine yer, materyal ve hizmet sağlayarak bu projeleri desteklemek,öğrenim programlarında öngörülen uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak,hazırlanan uzun dönemli çiftlik geliştirme planı ve yıllık planlar doğrultusunda, mevcut doğal kaynakları ve iş gücünü en rasyonel biçimde ve tarım ekonomisi kurallarına uygun olarak kullanmak,geliştirilecek ve uygulanacak üretim modelleri ile bölge üreticilerine önderlik ederek araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile damızlık, anaç ve tohumluk materyalini kamu ve özel kuruluşlara iletmektir.

Tüm bu amaçlar dikkate alındığında her ne kadar geniş bir tarımsal yapıya ve alana sahip olsa da Araştırma ve Uygulama Çiftliği tamamıyla eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalara destek vermede ve çevre üreticiye bilgi aktarımında faaliyet göstermektedir.