Fakülte Kurulu

Prof.Dr. M. Bülent TORUN Dekan
Prof.Dr. Nurgül TÜREMİŞ Bahçe Bitkileri
Prof.Dr. Cengiz KAZAK Bitki Koruma
Prof.Dr. Hüseyin ERTEN Gıda Mühendisliği
Prof.Dr. Hakan ALPHAN Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr. Haydar ŞENGÜL Tarım Ekonomisi
Prof.Dr. Ali BAYAT Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Prof.Dr. Bülent ÖZEKECİ Tarımsal Yapılar ve Sulama
Prof.Dr. H. Halis ARIOĞLU Tarla Bitkileri
Prof.Dr. Suat ŞENOL Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Prof.Dr. G. Tamer KAYAALP Zootekni

Profesör Temsilci Üyeler

Derya ÖNDER
Mukaddes KAYIM
Selim EKER

Doçent Temsilci Üyeler

İlknur SOLMAZ

Bahri Devrim ÖZCAN

Doktor Öğretim Üyesi Temsilci Üye

Orhan BOZAN